Men nå har han mistet sin troverdighet. Spillet er over. Han bør ta konsekvens av sine handlinger.

Søviknes er blitt en belastning for Os kommune. De forhold som har fremkommet de siste dager, gjør at han ikke lenger er egnet som ordfører.

Kravet om hans avgang rettes med utgangspunkt i at det seksuelle forhold han hadde med den 16 år gamle jenten var av frivillig og samtykkende karakter.

Skulle det motsatte være tilfelle, gjør det jo saken bare mer alvorlig.

Det er spørsmålet om tillit som gjør at Søviknes nå bør finne at tiden er inne til å fratre som ordfører. Det at han som gift mann, og som ordfører hadde et seksuelt forhold til en 16 år gammel jente, er alvorlig nok i seg selv. Når han i tillegg fører folk bak lyset i et forsøk på å fremstå som et offer for en ryktekampanje, så har han trukket for store veksler på folks tillit.

BJØRN-GUNNAR LUNDE