Av Torbjørn Hansen,

formann Bergen Høyre

Underskuddene er enorme og kommunen blir i mindre og mindre grad i stand til å levere grunnleggende tjenester innenfor de økonomiske rammer byen har. I fjor var underskuddet nærmere 300 millioner. I år «lirket» finansbyråden et budsjett i balanse forbi fylkesmannen i desember, for så å slippe nyheten om forventet underskudd på mer enn 200 millioner kun måneder etterpå.

Vår antakelse er at underskuddet i 2003 kommer opp mot 400 millioner, og det er kort og godt en katastrofe. Det kan ikke fortsette slik.

Ap er svekket, og sier de vil styre med støtte fra SV. Men SV har valgt å gjøre sin kampanje til et kommuneøkonomisk sirkus. Mens byen går med enorme underskudd og de andre partiene er varsom med utgiftsløfter, entrer SVs førstekandidat Oddny Miljeteig like godt manesjen med «velgergarantier» på 1,4 milliarder kroner i årlige utgifter. Jeg tror ikke Miljeteig helt forstår hva ordet garanti betyr, og hun kan umulig ha respekt for de velgere hun gir slike løfter. SV ønsker tydeligvis å kjøre økonomien sønder og sammen i en slags «sivil ulydighet». Samtidig er RV på vei til å bli et stort parti på ytterste venstre. Partiene RV og SV er i denne byen blytunge med jevn oppslutning på over 20 prosent i sum.

Ap, selv med sentrum med på laget, vil være ute av stand til å styre med en så stor og radikal blokk på slep. Byrådsleder har tidligere nærmest kastet kortene og uttalt at hun knapt ser flere muligheter for å få orden på problemene. Vi har ikke registrert noen realistisk plan fra byrådet i forhold til kursendring og vei ut av problemene. Det er skremmende.

Tiden er overmoden for en kursendring i Bergen. Vi må sette tæring etter næring, effektivisere på alle områder og bruke virkemidler som konkurranseutsetting, anbud og privatisering der det passer. Høyre har ikke som venstresiden noen ideologisk slagside i disse spørsmål, det handler kun om å få mest mulig velferd igjen for de pengene byen har. Samtidig må vi få fart på næringslivet i Bergen, sentrum må få pusterom og infrastruktur som gjør aktiviteter mulig, og kommunen skal legge forholdene til rette for verdiskapning og utbygging. Det gir over tiden byen større inntekter. I dag oppfatter næringslivet kommunen som en bremsekloss. Høyre vil gjøre Bergen til en Ja-by. Høyre styrer i Oslo, Stavanger og Trondheim. I flere år har disse byene gjort reformer innen tjenesteyting, effektivisert og satset på næringslivet. Resultatet er at disse byene, i motsetning til Bergen, klarer seg bra. Slik må det bli i Bergen også, og kursendringen må skje før problemene blir enda større.

Herman Friele blir en fantastisk og samlende borgermester for Bergen, både som ambassadør og symbol, men også som handlekraftig nettverksbygger. Monica Mæland blir den styringsdyktige byrådsleder som fører kommunen ut av det vanskelige farvannet den er i nå. Vi mener oppriktig at dette er det teamet og mannskapet kommunen trenger.

Det er tid for skifte i Bergen. Meningsmålingene viser at mange ønsker et borgerlig byråd. Venstresiden ligger nede for telling. Høyre vil ta initiativ til et bredest mulig borgerlig samarbeid. Men med de utfordringer byen står overfor er det også meget viktig at velgerne samler seg om et styringsdyktig parti og gir dette tilstrekkelig kraft og mandat til å styre.