Snaut to døgn etter at 20 unge, uskyldige, sivile israelere brutalt blir slaktet av en palestina-arabisk selvmordsterrorist, finner biskopen det nødvendig offentlig å refse begge parter i denne konflikten. Israel er inne i en alvorlig situasjon hvor landet er omgitt av fiender på alle kanter – ja sågar inne i selve landet. De har forsøkt alle tenkelige og utenkelige løsninger for å oppnå fred – til og med gitt avkall på sine mest hellige steder. Men likevel – til ingen nytte.

Arafat spiller sitt skuespill videre. Han gir sine «sikkerhetsstyrker» ordre om våpenhvile, men ingen ordrer blir gitt til de militante grupper eller til Hamas ¿ Verden bedras.

Og biskopen som burde kjenne sin bibel og vite hva som skal skje i de siste dager – står der som en fortidsmunk, verre enn de verste fariseere på Jesu tid! For lengst har han mistet absolutt all troverdighet blant dem som tror på sin bibel. Men han har selvsagt vunnet seg mange tilhengere blant dem som tilhører denne verdens folk. Sammen med skjøgekirken forfører han folket med sine vrange lærdommer om Israel, om homofili osv.

Skarer av mennesker vil bli forført i disse dager. Og flere vil det bli. Bibelen sier at «fordi de ikke trodde sannheten – skal de tro løgnen». Men ve det menneske som på en slik måte som biskopen leder vårt folk vill.

Til dem som ennå greier å holde øynene litt åpne vil jeg si: Israel trenger all vår støtte i dag, på alle tenkelige måter. Litt lenger inne i fremtiden vil overdommeren fremstå med følgende spørsmål:

«Hva gjorde du da mine minste brødre var i nød?»

Jeg forutsetter at de fleste ennå kjenner slektsforholdet mellom overdommeren og jødene – og ikke som noen i dag hevder at Jesus var en «palestiner».

JOHN SKÅLAND