Atle M. Skjærstad

Ingen offisielle amerikanske talsmenn i Norge ønsket i går å si noe om badet til John B. Hella på Radøy er endelig sikkerhetsklarert. Ingen ønsket heller å kommentere hva som gjenstår av klareringer før Hella eventuelt kan be sin tremenning, USAs justisminister John Ashcroft, om offisielt å innvie familiens aller nyeste bad.

PÅ DEN ANNEN side er de fleste klareringer foretatt i Bergen, slik at USAs aller fremste spydspiss i kampen mot internasjonal terrorisme angivelig skal kunne bevege seg trygt fra skuddsikre biler til lukkete kontorer etter de mål Secret Service bruker for offentlig fremføring av medlemmer av USAs regjering.

Vi kan like det eller ikke. Men det er en del av virkeligheten at Radøy og Bergen denne helgen vurderes som aktuelle terrormål. På grunn av et besøk sikkerhetsfolkene til Ashcroft aller helst hadde sett bevart som en enda større hemmelighet enn avsløringen det er i ferd med å bli.

For i et åpent og fritt demokrati, som mannen med forfedre på Radøy påberoper seg å være en av de fremste forsvarere av, er det vanligvis jevn flyt av informasjon. Ikke minst når den er ment å være hemmelig.

JOHN ASHCROFT ER et av de mest omstridte medlemmene av Bush-regjeringen. Det skapte meget skarpe reaksjoner da president George W. Bush utpekte ham som justisminister, og godkjennelsesprosessen i Senatet var uvanlig lang.

Til tross for en rekke oppfordringer, også fra egne rekker, om å finne en annen, sto presidenten fast på sitt valg. Ashcroft skal være en av favorittene til Bush. Noen kommentatorer i USA mener at utnevnelsen var belønning til den delen av USAs kristen-fundamentalister som bidro til at Bush ble president.

Vi snakker om en sterkt konservativ og dypt religiøs politiker – tilhenger av dødsstraff, abortmotstander, mot rettigheter for homofile og lesbiske, motstander av våpenkontroll. Noen hevder at det beste som kan sies om ham er at han står fast på sine prinsipper, selv om de er ytterliggående. Selv skal han ha sagt at det er to ting man finner midt i veien: «Moderate politikere og døde stinkdyr. Jeg har ikke til hensikt å bli noen av delene».

61 år gamle Ashcroft, født i Chicago og oppvokst i en småby i delstaten Missouri, har dype røtter på Radøy. En del av slekten befinner seg i det indre Østlandsområdet, og det er ikke utenkelig at den delen av familien får besøk søndag, etter at justisministeren har gjort seg ferdig med Bergen og Radøy.

Ashcroft har vært politisk aktiv siden han tok sin juridiske doktorgrad i 1973. Fra 1984 til 1993 var han guvernør i Missouri, før han i 1994 ble valgt inn i Senatet. Der har han utmerket seg i kampen mot narkotika og forkjemper for rettighetene til ofre for kriminalitet.

Som politiker har han gitt navn til «Ashcroftismen» — en samling politiske ideer som han kan stå for. Motstandere (liberale eller marxister etter Ashcrofts oppfatning) anklager Ashcroft for å bruke terrorfrykt for å rettferdiggjøre brudd på borgerrettigheter.

TERRORANSLAGET MOT World Trade Center i New York og Pentagon-bygget i Washington DC 11. september 2001 plasserte ham i internasjonal politikks første divisjon. Kritikere hevder at han ofte har overspilt terrortrusselen mot USA i tiden etter 11. september. Spørsmålet har vært stilt om hvorfor «forsøker alltid vår egen justisminister å skremme oss?» Kanskje er det derfor han omtales som «Fryktens statsråd».

Så spørs det om Ashcrofts frykt har smittet over på trusselvurderingen PSTs Stein Karlsen ved Hordaland Politidistrikt har utarbeidet i forbindelse med besøket. Om så er, kan det bli litt av en forestilling når justisministeren i de travleste formiddagstimene i morgen besøker Bryggesiden for blant annet å bli presentert lokale oppfatninger om USAs forslag om å trygge havnene mot internasjonal terrorisme, transitt m.m.

Kanskje tar han en nærmere titt på Schengen-gjerdet på Skolten, det inngår som en del av strategien for å holde uvedkommende på avstand. Dette er den offisielle del av det ikke lenger hemmelige besøket i Norge etter at han i dag møter justisminister Odd Einar Dørum for å diskutere saker av felles interesse. Mandag vil han la seg fotografere med statsminister Kjell Magne Bondevik på toppen av Regjeringsbygget. Da er terrortrusselen på Radøy og Bergen over, skulle vi tro ...