Dette er tankevekkende lesning uansett hvilken «side» en har tatt i for eksempel Palestina-problemet, men også for den påstått nøytrale leser. Ingen er vel nå i tvil om at vi kommer til å leve lenge med internasjonal terrorisme, og flere og flere innser vel nå at alle utprøvde bekjempningsmidler ikke bare har slått feil, men faktisk har bidratt til en forverring av problemet. Altfor mye peker i retning av at terrorisme har sin årsak, at det ikke bare er blindt opp-pisket hat og religiøs fanatisme som ligger bak. Kronikørene antyder også at bildet av en sammenhengende global terrorisme er tjenlig for begge sider av konflikten, noe som ikke akkurat øker mulighetene for bekjempelse. En fredsprosess som ikke går i rette med årsakene til terrorismen, vil bestandig bli en fiasko. En voksende del av Norges og Europas folk har innsett dette, og gitt sin mening til kjenne. Flere vil følge etter, men noen holder igjen, immune mot fakta. Her blir det godt stoff for samfunnsforskerne som om noen tiår kanskje skal vurdere tidens strømninger, maktmidler, tradisjonsholdninger, og betydningen av menneskerettigheter.

JOHANNES GUDDAL, KLOKKARVIK