Det er antydet at «nyheten» om prisen med hensikt ble kunngjort på et tidspunkt hvor den kunne skade Rød-Larsen. Det har sannsynligheten for seg og det må dessverre kunne sies at i så henseende har norsk presse fulgt opp.

Prisen ble utdelt for innsatsen under Oslo-prosessen, m.a.o. for en virksomhet lenge før engasjementet i Utenriksdepartementet. Når representanter for departementet uttaler at de ikke var klar over at det fulgte en pengesum med prisen, står dette ikke til troende. I så fall ville nettopp denne prisen ha representert et unntak.

Det er å håpe at norsk presse vil la ligge alle antydninger om skattesnusk og annet snusk inntil Utenriksdepartementet har avsluttet sine undersøkelser. Det vi bør kunne samle oss om er at Rød-Larsen har gjort en glimrende innsats i et konfliktfylt område.

Når det gjelder hans engasjement under besøket i Jenin, er å si at han uttalte seg ikke om hvem som sto ansvarlig for ødeleggelsene. Derimot klandret han Israel for ikke å ha gitt muligheter for hjelp fra humanitære organisasjoner. Det må en representant for FN kunne si.

Så langt er det på det rene at Rød-Larsen har full støtte fra Kofi Annan. Det bør også vi andre, inklusive norsk presse, ta til etterretning.

OLE JOHAN GIERTSEN