Hva var det som gjorde at denne saken tok en slik helomvending?

Hvorfor kunne dere politikere åpenlyst fortelle oss at dere kunne tenke dere en annen løsning enn Krohnegården?

Hvorfor sa dere at Skarphaugen-området var et bedre alternativ?

Og hvorfor ba dere ikke da om å få frem de trafikkprognoser som Statens vegvesen krevde for at Skarphaugen kunne frigjøres?

Dere valgte minste motstands vei og unnlot å be om svar på en rekke spørsmål. På under ett år snudde dere fra motstand mot utbygging til et ubetinget ja. Fordi man reduserte anlegget med ½ bane og en tribune.

Hvorfor gikk dere imot befolkningen og brukerne av området? Bydelsstyrene i Fyllingsdalen og Laksevåg like ens. Politiske bydelsforeninger som enkelte av dere ikke engang gadd å lytte til. Hva med alle naturvernere og turlagsorganisasjoner som hevdet at området lå i randsonen til Byfjellene og dermed burde bevares?

Spørsmålene hagler ned over oss.

En rekke linker mellom impliserte parter fremstår som svært tvilsomme. Vi klarer dessverre ikke å føre bevis for dette. Men det ulmer under overflaten.

Og så var det «partipisken» da som representantene hører slagene av og kjenner smerten svi over ryggen. De mest innbitte motstanderne fikk stille fritt. Sårene blir litt mindre da, samtidig som samvittigheten letter litt.

Men flertallet skal følge partiet!

Politikernes uærlighet overfor velgerne og ikke minst overfor seg selv florerer blant byens folkevalgte.

Dette blir styrt og tvunget i kne av sentrale aktører som demonstrerer sin makt!

Dere er livredde for å miste politisk fotfeste dersom dere protesterer.

Dere representerer dobbeltmoralen satt i system.

Dere lar dere kjøpe av billige argumenter som pengedonasjoner og løsrevne påstander om at barn og ungdom havner i rusens vold. Dere er så naive at dere tror at barn i 10-15-årsalderen vil gå og sykle 2,5 km for å trene/spille fotball. Dette for å spare 30 mill. kroner som trengs til opprustning av veien langs Krohnegården.

Når vegsjef og idrettens organer taler er miljøforkjemperne utspilt.

Miljøforeningene vil bruke alle ankemuligheter.

Siste ord er ikke sagt.

«Visen om Krohnegården» har ennå mange uskrevne vers?

Terje Mikkelsen,(leder Krohnegården Miljøforening)