— Kjennelsen blir påkjært av to grunner. For det første mener vi at retten har brukt feil lovanvendelse. Videre mener vi at saken burde vært utsatt slik vi ba om, sier Arvid Sjødin, den ene av fetterens to advokater, til Haugesunds Avis.

Birgitte Tengs fetter og hans familie ble tilkjent 475.000 kroner i erstatning og oppreisning. Brorparten, 400.000 kroner, skal dekke utgifter som fetteren har hatt til privat etterforskning i saken.

Sjødin sier at Birgitte Tengs foreldres beslutning om å ta pant i erstatningen ikke har hatt noen innvirkning på avgjørelsen om å påkjære kjennelsen.

— Det har heller ikke erstatningssummen. For fetteren og hans foreldre er det viktigste å få renvasket seg, sier Sjødin.

NTB