Tanken med den spesielle aksjonen er å rette søkelys mot bolignøden i Bergen. Initiativtakere er Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Leieboerforeningen, Studentenes Leieboerforening og Aksjonsgruppen mot sosial nød. Søndag kveld reises det en egen teltleir midt på Torgalmenningen. Der inviteres alle byens hjemløse og andre som vil vise solidaritet med dem til å stille opp og overnatte inntyllet i varme tepper midt i byens storstue.

Urettferdig

Før teltleiren reises, skal gateprest Thor Brekkeflat holde gatemesse over aksjonstemaet Hjem-Lengsel. Utover kvelden vil hjemløse fra blant annet Frelsesarmeens hospits i Bakkegaten holde appeller.

— Boligsituasjonen i Bergen oppleves av mange som urettferdig. Bolignøden handler om både prisnivå, tilgjengelighet, politikk og hospitssituasjonen. Ulike grupper rammes på forskjellige måter. Men vi gjennomfører aksjonen for å synliggjøre bolignøden og solidarisere oss med dem som ikke har et fast sted å bo, sier gateprest Thor Brekkeflat.

Ny fattigdom

Daglig leder i Leieboerforeningen, Stig Høisæther, sier at det er registrert om lag 700 hjemløse i Bergen. Men mørketallene er store. Trolig snakker man om opp mot 2000 mennesker som ikke har noe fast sted å bo. Da er boligløse studenter ikke regnet med.

— Den nye husleieloven har skapt ny fattigdom. Stadig flere faller utenfor boligmarkedet, blant annet på grunn av skyhøye leiepriser og at kommunen selger ut leiligheter som har vært brukt til boligsosiale formål til markedspris, legger han til.

Desperate studenter

Også mange studenter jakter desperat på et sted å bo i Bergen akkurat nå. Med en boligdekning på bare 12 prosent i forhold til studentmassen blir køene av studenter på boligjakt lengre og lengre hver høst.

— Vi får en rekke henvendelser fra nærmest desperate studenter akkurat nå. Behovet for flere utleieboliger for studenter er akutt. Mange nye studenter må ta til takke med en madrass på Fantoft studentby, eller en sofa hos venner den første studietiden. Andre må betale skyhøye leiepriser for små rom. For mange går bosituasjonen utover både eksamen og kvaliteten på studiet, hevder leder av Studentenes Leieboerforening i Bergen, Thor Inge Lone.

SOLIDARITET: Teltleiren slås opp i solidaritet med dem som ikke har et fast sted å bo. Initiativtakere er bl.a. Stig Høisæther i Leieboerforeninger, Thor Inge Lone i Studentenes Leieboerforening og gateprest Thor Brekkeflat.