4. juli mottok jeg en telefonregning med en ukes betalingsfrist. Jeg mente det var feil i fakturaen og forsøkte å ringe Telenor. Etter å ha lyttet meg gjennom beskjeder og musikk så lenge at jeg mistet tålmodigheten, skrev jeg et brev og bad om en forklaring på fakturaen. Først den 31.juli fikk jeg svar, av alle ting sendt rekommandert for å gjøre det mest mulig tungvint, til trass for at jeg hadde bedt om svar på telefon eller mail. I mellomtiden hadde jeg allerede fått purrekrav.

Dårlig service, Telenor!

GUDRUN VINSRYGG MINDE