Du kan fortsatt gjøre endringer på nettet eller sende e-post til: Kundeservice@bt.no eller sende faks 55 21 48 72.

Og nå kan du også ringe vårt Kundesenter på telefon 05500 og taste 2.