• I 60 år har jeg forgjeves prøvd å oppsøke dette stedet. Det ble både en gledens og en sorgens dag å komme tilbake her.

85-årige Kari Ellingsen (født Midttveit) sitter rørt på en benk sammen med et hundretall inviterte gjester og en stor elevflokk på skoleplassen på Paradis skole.

For 60 år siden kom hun her som ung kvinne sammen med 267 andre kvinner, barn og eldre menn fra Telavåg. De var ofre for tyskernes brutale overgrep mot den vesle bygden.

Verste overgrep

Tyskerne brente ned hele bygden i denne verste krigsforbrytelsen mot sivile på norsk jord i de fem årene okkupasjonen varte. Alle mennene i Telavåg ble sendt til Sandviken skole i Bergen. Senere ble de fraktet videre til Grini og deretter til konsentrasjonsleir i Tyskland. Alle kvinner, barn og eldre menn i bygden ble sendt til Paradis skole i Fana (som den gang het Storetveit skole) og internert i 106 dager. Senere ble de sendt til Framnes i Hardanger.

Verdig minnestund

Interneringen på Paradis skole ble markert med et omfattende arrangement i går. På formiddagen var mange av dem som var internert av tyskerne invitert til en spesiell markering på skolen. Elevene hadde laget minneutstilling og bidro med både sang og musikk til ære for gjestene fra Telavåg.

Senere ble det arrangert en tilstelning ute på skoleplassen. Der avduket Emilie Schjøtt Brackmann, elev ved Paradis skole, Martin Telle, elev ved Telavåg skole og Hilde Onarheim, bydelsstyreleder i Fana, en minnetavle om hendelsen for 60 år siden.

Morten Telle, som var liten gutt under krigen, og Kari Ellingsen hilste og takket lokalbefolkningen i Fana og Fana Røde Kors for den gode hjelpen de bistod de 268 telavågingene med. Uten denne hjelpen kunne det gått svært ille med mange av dem.

HUSKER DU? Det ble en både gledens og sorgens dag for Kari Ellingsen (85) til høyre og Henny Hagenes (78) da de så igjen skolen tyskerne internerte dem på for 60 år siden.
FOTO: KNUT STRAND