«Temptation Island» (våren 2003) og «Ungkaren» (høsten 2003) er begge norske/skandinaviske produksjoner med deltakere fra både Norge og andre skandinaviske land. Selv om man kan gjøre seg relativt godt forstått mellom landegrensene (det må man jo når man lar skandinaviske deltakere komme sammen uten tolk seg imellom), har TVNorge besluttet å bevilge penger til teksting av de skandinaviske deltakerne, for å hjelpe nordmenn som ikke skjønner svensk eller dansk. For døve og hørselshemmede, som gjerne skulle fått vite hele innholdet, er det ganske uforståelig at kun de utenlandske deltakerne blir tekstet, og ikke de norske — når man først allerede har oversettere som jobber med programmet. Døve og hørselshemmede får da kun med seg deler av samtalene - svar mangler spørsmål, og spørsmål mangler svar. Vi er nå (dessverre) ganske vant til denne forskjellsbehandlingen når det gjelder prioritet av teksting, men en undres over hvor mye dyrere det egentlig er for TVNorge å la sine oversettere tekste hele programmene , enn å gå gjennom hele programmet og bare tekste svenskene (og danskene i TI). Tar oversetterne stykkpris på ordene, kanskje?

For ordens skyld. Svensk kanal 5, som sender den svenske versjonen av «Ungkaren», tekster heller ikke sine egne svensker - kun de norske deltakerne. Kanskje døve burde ta opp de svenske og norske versjonene og så kryssjekke programmene for å få med seg helheten?

ANNE J.C.N. SCHRÖDER