Av Hans Kristian Svensholt,tidligere generalinspektør for Sjøforsvaret,rådgiver for UMOE og styremedlem i UMOE Mandal

Jeg har aldri spilt noen dobbeltrolle slik som antydet av BT, tvert imot har jeg spilt med åpne kort og ikke lagt skjul på at jeg jobber i industrien. Dette har jo også tidligere vært offentliggjort i både VG og Dagens Næringsliv. Før jeg sendte inn debattinnlegget (BT 10.5.) vurderte jeg hvordan jeg skulle signere det, og jeg bestemte meg for at min tidligere stilling som generalinspektør for Sjøforsvaret var mest relevant siden innlegget redegjør for Forsvarets operative behov for MTB'er. Jeg ønsket å understreke hvor viktige MTB'er er for Norge og på den måten bidra i forsvarsdebatten på en konstruktiv måte.

I ettertid ser jeg at jeg også skulle ha tatt med at jeg er ansatt i UMOE, men journalist Eystein Røssum var jo fullstendig klar over det da jeg snakket med ham. Jeg visste selvfølgelig også at dette var alminnelig kjent, hvorfor skulle jeg da forsøke å skjule det? Ville det ikke vært mere redelig om BT, før debattinnlegget ble trykket, hadde diskutert dette med meg i stedet for å henge meg ut på denne måten?

Det er ikke morsomt å bli omtalt som uredelig og villedende, hverken for en selv eller familien. Det føles svært urettferdig, og Vær varsom-plakaten burde studeres nøye i BTs redaksjon!

For øvrig er jeg enig med professor Jakhelln i at det er viktig at fagfolk deltar i denne debatten, og jeg ser ingen problemer i at offiserer benytter sin kompetanse og sine kunnskaper til beste for industrien og samfunnet.