— Ingen kommentar, sier politimester Vidar Refvik.

— Hva vil denne kjennelsen bety for Hordaland politidistrikt?

— Ingenting.

— Mange forsvarere mener at den vil få store konsekvenser for bruken av politiarresten.

— Det får stå for deres regning.

— Hva mener du?

— Ingen kommentar.

Politiadvokat Berit Salbu var også meget knapp i sine uttalelser.

— Vedkommende er overført til en varetektscelle. Det er alt jeg kan si.

— Betyr det at han sniker i køen?

— Det kan du si.

— Er kjennelsen påkjært?

— Nei, det er den ikke, sier Salbu.

Politidirektør Ingelin Killengreen fikk tilbud om å gi en kommentar, men avstod. Politidirektoratet henviste til Riksadvokaten og Justisdepartementet.

Heller ikke justisminister Odd Einar Dørum, ville uttale seg. Fungerende ekspedisjonssjef i Kriminalomsorgsavdelingen, Kjerstin Askholt, sa følgende:

— På generelt grunnlag kan jeg si at vi er fullstendig klar over situasjonen i Bergen, og vi vet at det har tilspisset seg den siste tiden. Vi arbeider intenst med strakstiltak som kan lette situasjonen.

Askholt opplyser at det er planlagt å bygge 90 nye varetektsceller i Bergen. Disse vil stå ferdige i 2006.