Via en informasjonssekretær får BT opplyst at forbundet ennå ikke har fått brevet fra fagforeningene i Bergen der vedtaket fra de to årsmøtene er referert.

BT er kjent med at Jan Davidsen ble informert om vedtakene per telefon lørdag. Han fikk da også tilbud om å få oversendt vedtaket. Dette avviste Davidsen.