— Jeg vet hvilken belastning det har vært for beboerne på aldershjem å stadig havne på nedleggingslister. Jeg ønsker ikke å utsette dem for den belastningen, sier eldrebyråd Trude Drevland (H).

Først når det er klart at et bystyreflertall vil stenge aldershjemsplasser, vil Drevland foreslå hvilke som står for tur. Samtidig understreker hun at løftet om å berge tre av dem bare gjelder ut 2004.

— Deretter må budsjettet og andre forhold avgjøre hva som skjer videre. Hovedsaken er at beboerne ved aldershjemmene skal få flytte til noe bedre, sier Drevland til BT.

Sammen med fagfolkene sine har Drevland hatt en totalgjennomgang av kommunens aldershjem. Mange av dem holder ikke dagens standard, med toalett på gangen og fellesdusj.

Bydelene har vært pålagt å kjøpe og selge institusjonsplasser av hverandre, men betalingsviljen for alderhjemsplasser har vært dårlig. I oktober sto 40 aldershjemsplasser ubrukt.