— Dette var en beklagelig glipp som skyldtes rutinesvikt. Ellers har jeg ingen kommentar, sier lensmann Svein Lunde ved Fitjar lensmannskontor. - Hvordan kan det være en glipp når Sælevik gang på gang henvender seg for å få fortgang i saken?- Jeg vil ikke kommentere det. - Hvis du beklager det som har skjedd, har du i så fall tatt kontakt med Sælevik for å bøte på feilen? - Det vil jeg ikke kommentere. Jeg har snakket med hans advokat.- Skjønner du at det må være forferdelig å leve med incest-anklager hengende over seg i år etter år?- Jeg her ingen kommentar til det, sier lensmann Svein Lunde til Bergens Tidende. Han henviser til politimesteren i Hordaland, Einar Drægebø. Drægebø er imidlertid bortreist og kommer ikke til å svare på spørsmål om Sælevik-saken før etter at han har lest riksadvokatens påtegning i saken.