Dersom dette er tilfellet, vil det i stor grad kunne redusere de andre gruppers muligheter til å vinne frem med sine lønnskrav ved vårens tariffoppgjør, og det er alvorlig.

Arbeidstakerorganisasjonen Kommunalansattes Fellesorganisasjon (KFO) vil rette fokus på helheten. En av disse gruppene er de merkantilt ansatte: helsesekretærer, kontorfullmektiger, sekretærer og konsulenter.

På Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass som er lokalsykehus for Bergen, utgjør merkantilgruppen 11,5 prosent av arbeidstakerne. Dette er en velutdannet gruppe med blant annet store datakunnskaper. I utlysing av disse typer stilling, stilles det relativt høye krav til kvalifikasjoner. Merkantilgruppen jobber direkte mot leger, og de fleste har stor pasientkontakt — man sier ofte at de er selve limet på sykehusene.

I vår tid stilles det store krav til dokumentasjon, og dette gjelder i høy grad innenfor helsevesenet hvor for eksempel saker vedrørende pasientskadeerstatning stadig øker.

De merkantilt ansatte på sykehusene jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres lønnsutvikling eller mangel på sådan, har vært elendig gjennom flere lønnsoppgjør. Mange har en årslønn på under kr 200.000. Begynnerlønn for sekretærer er kr 191.200 og etter 16 år ender man opp med kr 215.000 i årslønn.

Det kan ikke være slik at de som skriker høyest blir hørt - da blir tariffoppgjørene en ren farse.

MARIT HEITMANN,

HOVEDTILLITSVALGT KOMMUNALANSATTES FELLESORGANISASJON

DIAKONISSEHJEMMETS SYKEHUS HARALDSPLASS