— Kirkens Bymisjon har nå kvittert ut, og får låne det kirkesølvet man trenger for å kunne holde gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Vi ønsker ikke å lage problemer for Bymisjonen. Men samtidig dreier dette seg om uerstattelige verdier som må tas vare på, sier domprost Ørnulf Elseth.

Fra 1600-tallet

Da Korskirken menighet ble nedlagt i fjor og Kirkens Bymisjon overtok den over 800 år gamle middelalderkirken i Bergen sentrum, leverte sokneprest Ragnar Waagbø det verdifulle kirkesølvet og gamle messehagler og andre tekstiler tilbake fra 1600-tallet til den nye Bergen Domkirkes menighet. Årsaken var at menighetsrådet fryktet at de ville bli stjålet hvis de ble stående i Korskirken, som nå er åpen kirke.

Går med skrujern

— En del av brukerne i Korskirken går med skrujern, og til med do-skiltene i kirken blir fjernet og solgt. Da er intet hellig, sa Waagbø til BA i helgen.

— Bymisjonen har nå fått låne det man trenger av kirkesølv. Samtidig trenger vi litt tid til å avklare både juridisk og på annet vis hvem som har bruks- og eiendomsretten til slike verdifulle gjenstander når en menighetskirke overdras til et annet kirkelig formål, sier domprost Elseth.