Representanten Sandberg spør Bekkemellem Orheim blant annet om følgende: — Over hele landet er det en rekke fedre som påstår at de er ilagt farskap for barn som de ikke er far til. Er statsråden enig i at det må innføres en lovhjemmel for at det kan kreves at barnet skal DNA-testes i farskapssaker? "Far" møter opp i Stortinget Bergens Tidende har spurt in av dem stortingsrepresentanten kaller "en rekke fedre" om han er fornøyd, når Stortinget nå har tatt fatt i saken: - Ja, og jeg betaler gladelig tur-retur Tromsø- Oslo for å være til stede på Stortinget, sier Sverre Hugo Rokstad.Han har fått avtaler med flere av representantene i familiekomitien på Stortinget mandag og tirsdag.- De ønsker å få høre "rettsløse fedre" sin sak, sier Rokstad til BT.Bergenser tar saken opp igjenEtter at Høyesterett ved dom 20. februar 1998 avviste at tre "fedre" skulle få bruke DNA-test for å sjekke seg ut av et farskap har den ene, en bergenser, bedt Høyesteretts kjæremålsutvalg om at hans farskapssak tas opp igjen til fornyet behandling i plenum. Kravet om begjæring av ny sak er nylig sendt domstolen, bekrefter mannen overfor BT.