Helge Husebø anla sak mot Fellesforbundet avdeling 5 i Bergen. Husebø mente fagforeningen burde gjøres ansvarlig for de saksomkostninger han pådrog seg i en sak mot sin arbeidsgiver, Frank Mohn Flatøy AS. Tingretten har vurdert saken hans mot bedriften, og kom til at den ikke kunne føre frem, fordi den ikke var prosedabel.

Bergen tingrett pålegger også Husebø å betale Fellesforbundets saksomkostninger på 87.973,—

I en pressemelding fra Kluge advokatfirma, som representerte Fellesforbundet, heter det at det fremgår av dommen at klubben ved Frank Mohn Flatøy AS ga Helge Husebø den støtte han hadde krav på.

Fellesforbundet beklager hele søksmålet, også fordi det totalt har påført Helge Husebø kostnader på over 200.000 kroner. Ut over dette ønsker Fellesforbundet ikke å kommentere dommen.