Gulating lagmannsrett har i en fersk dom avslått kravet hennes om erstatning for telefonsvareren.

Kvinnen mener selv at hun kjøpte telefonsvareren i 1991 av en auksjonsforretning. Innehaveren av forretningen la imidlertid frem en håndskrevet kvittering som viste at kjøpet måtte ha funnet sted i 1988. Retten la dette til grunn.

Da kvinnen kjøpte telefonsvareren, ble spørsmålet om garanti ikke tatt opp. Noen måneder etter kjøpet slo det gnister fra adapterledningen da kvinnen plugget i støpselet til adapteren. Etter dette virket ikke telefonsvareren. Kvinnen mente at ledningen til adapteren må ha vært dårlig allerede da hun kjøpte telefonsvareren.

Innehaveren av auksjonsforretningen ble forsøkt kontaktet både skriftlig og muntlig, men det tok tid før kontakt ble oppnådd. Auksjonsforretningen var da slått konkurs.

I august 1993 ble svareren levert inn til reparasjon hos den tidligere innehaveren. Senere har kvinnen ikke sett noe til den. Kvinnen brakte saken inn for Forbrukerrådet. I et tilsvar dit skrev innehaveren en setning som kvinnen oppfattet som ærekrenkende. Hun valgte etter hvert å trekke innehaveren for retten, og krevde erstatning for telefonsvareren.

I mai 2001 ble innehaveren av auksjonsforretningen blankt frifunnet i byretten. Men kvinnen ga seg ikke. Hun anket dommen inn for lagmannsretten. Der stilte både hun og den tidligere auksjonariusen uten egne advokater. Retten kom til at kvinnen ikke hadde krav på å få tilbakebetalt de 660 kronene hun i sin tid ga for telefonsvareren. Retten avviste også kvinnens krav om erstatning for utsagnet hun oppfattet som ærekrenkende.

Det hører også med til historien at kvinnen, ifølge lagmannsretten, skjelte ut innehaveren av auksjonsforretningen da de to traff hverandre ved et gatekjøkken midt under konflikten.

I domsslutningen er lagmannsretten nådeløs mot kvinnen. «Hun har ved gjennom mange år intenst å forfølge et i utgangspunktet relativt bagatellmessig krav, bidratt til at motsetningsforholdet mellom partene er blitt særlig sterkt», skriver retten, og føyer til at kvinnen må bære hovedansvaret for konflikten.