Tannlegeforeningen med alle dets tillitsmenn gjør en utmerket jobb. Foreningen har gjennom mange år kjempet for pasientenes rettigheter og blant annet gjort gjentatte fremstøt for å rettferdiggjøre at tannsykdommer må betraktes som sykdom ellers i kroppen.

Enkelte samfunnsodontologer har dessverre gjennom sin holdning vært med på å gi uttrykk for det som gjerne mange politikere sier: Pasientene har opp gjennom alle tider betalt sin tannlegeregning selv og derved implisitt sagt at slik skal det være. Slik skal og bør det ikke være.

Tannsykdommer er og bør betraktes som sykdom ellers i kroppen. Lidelser og sykdommer på lepper, i munnslimhinner, på tungen, i kjeveledd, smertetilstander i ansiktet som like gjerne kan ha en odontologisk årsak osv. osv. Hvorfor skal ikke disse tilstander betraktes som all annen sykdom? At former for kosmetisk tannbehandling kan holdes utenfor er jeg enig i at man kan diskutere, men ellers finner jeg få gode grunner for det motsatte.

Vi vet at en rekke medisiner og også medisinske diagnoser går ekstra hardt ut over tenner og munnhule. Det er riktig at trygden dekker deler av disse pasientenes tannlegeutgifter. Men dette er ofte bare av symbolsk verdi.

Astmapasienter får dekket deler av den operative behandlingen, men ikke de forebyggende som skal være med på å redusere utvikling av sykdom.

Kreftpasienter som får strålebehandling med redusert spyttsekresjon får deler av behandlingen dekket. Men mister en kreftpasient en fylling under trykkammerbehandling som også er et ledd i kreftbehandlingen, nei, da dekker ikke trygden noe, fordi dette ikke er vitenskapelig bevist! Det hevdes at tannsykdommer er selvforskyldt. Hva med hjerte— og karsykdommer som skyldes feil kosthold, røyking og mangel på fysisk aktivitet?

Eller bruddskader påført i slalåmbakken på grunn av uforsiktighet. Trafikkskader som skyldes høy fart eller påvirkning av alkohol eller andre stimuli, hva med dette?

Slik kunne jeg ramse opp en rekke eksempler. Mitt råd til alle dere pasienter og interessegrupper der ute er: Gi alle de politikere som er med på å utforme disse håpløse reglene klar beskjed om hva dere mener. Vi tannleger og vår forening vil stå på deres side hva gjelder konklusjon i spørsmålet om offentlig refusjon av tannlegeutgifter.

Men også dere må tilkjennegi deres meninger gjennom aviser og massemedier. Lykke til!

Av Terje Mikkelsen, tannlege M.N.T.F.