Norske sykehus mangler 1150 sykepleiere, hevder NAVO, som egenhendig har holdt opptelling. Norsk Sykepleierforbund påstår at Norge mangler 7200 sykepleiere. Dette tallet ble senest fremsatt i en pressemelding i går.

Kronargument

Frontene hardner fremfor den varslede sykepleierstreiken. Mangelen på sykepleiere er gjort til et kronargument av Norsk Sykepleierforbund, som mener et lønnshopp på 50.000-100.000 kroner må til for å bedre tilgangen på sykepleiere.

I går ettermiddag konkluderte arbeidsgiverorganisasjonen NAVO med at sykepleiermangelen er betraktelig mindre enn hva sykepleierne presenterer.

— Det er mangel på sykepleiere, det skal vi ikke legge skjul på. Men mangelen er betraktelig mye mindre enn NSF gir inntrykk av, sier informasjonsansvarlig Kari Saastad i NAVO.

Den siste uken har NAVO ringte rundt til sine medlemmer, sykehusene, for å få egne, oppdaterte tall.

115 på Vestlandet

I region vest, som omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har sykehusene 115 ubesatte sykepleierstillinger. Halvparten av de ubesatte stillingene er på Østlandet i region øst, viser tallene fra NAVO.

Saastad medgir at tallene har store svakheter, fordi de ulike sykehusene har ulike rutiner for hva som regnes for en ubesatt stilling.

Bergens Tidende lyktes ikke i går kveld å få en forklaring fra NSF på hvorfor tallene spriker så mye. Etter det BT forstår omfatter NSFs tall også alle ledige sykepleierstillinger i primærhelsetjenesten.

Streik på Voss

I går varslet NSF at også fylkessjukehuset på Voss blir omfattet av den varslede streiken fra 22. januar.

På Voss vil både operasjonsavdelingen og kirurgisk poliklinikk bli berørt av streiken. Åtte sykepleiere blir tatt ut i streik.