Av kommunalråd Martin Smith-Sivertsen, Høyres gruppeleder i bystyret

Bergens Tidende har de siste dagene tatt opp konsekvensene av byrådets byggeplaner i tilknytning til den nye brannstasjonen på Nygårdstangen. Her vil byrådet bygge en kontorseksjon i tillegg til brannstasjonen. Det er meningen at vann— og avløpsseksjonen skal benytte kontorene, slik at vi alle, gjennom vann- og avløpsavgiftene må betale for byggingen. Det er ventet at kontordelen vil få en internleie på ca. kr 2000 per kvadratmeter. I dagens eiendomsmarked vil det være fullt mulig å leie sentrale kontorlokaler til lavere pris enn dette. Til sammenlikning så gikk noen av byens flotteste, nye kontorlokaler i Telegrafbygningen, midt i hjertet av Bergen sentrum, for rundt kr 1500 per kvadratmeter i leie per år. Hvorfor ikke flytte V/A-seksjonen inn her, og «spare penger»?

Denne saken illustrerer imidlertid det som synes å være byrådets holdning til hvordan avgifter som skal dekke selvkost, skal fastsettes. Nok en gang skal mest mulig prosjekter og ideer dyttes over på avgiftsbetalerne. Etter at det er slått fast at bergenserne gjennom år er blitt belastet med flere hundre mill. kroner mer enn man skal over vann- og avløpsavgiftene. Tidligere er det dokumentert at renovasjonsavgiften har vært benyttet til andre formål enn den skal kunne dekke. Nylig har også foreldre med barn i SFO fått tilbakebetalt penger etter at også foreldrebetalingen her ble strukket lenger enn det var rom for etter regelverket. Nå skal bergenserne få betale for enda flere prosjekter over avgiftsregningen fra kommunen.

Jeg ville trodd at byrådet etter disse «gebyrskandalene» hadde lært seg til en betydelig aktsomhet med hensyn til hva man legger inn av nye tiltak som avgiftsbetalerne skal finansiere. Denne gangen er det brannstasjonen som skal delfinansieres på denne måten. Regningen vil de sende til innbyggerne.