Av Einar KongsbakkAt meldingen har sitt talentløse opphav hos en NTB-journalist, får så være. Men at Bergens Tidende, av alle aviser, skulle dekke den heder som vel fortjent er blitt Per Lønning til del, landets høyeste utmerkelse, på en så grell måte er ikke til å forstå. "Nektet å møte paven" er avisens megetsigende overskrift over tre spalter. Når ble det å nekte å møte paven kvalifiserende for St. Olavs Orden? Eller som avisen fremholder innledningsvis: "Naturisten som i sin tid nektet å møte paven, har vært biskop to ganger." Er det kanskje naturisten som har fått St. Olav? Faktorenes orden er i sannhet likegyldig! Og så fortsetter avisen med å referere alt det som ikke kvalifiserer for St. Olavs Orden, og nevner i fleng biskopens angivelige mangel på ydmykhet, hans påståtte trang til å yppe til strid og hans gjentatte høylytte opptredener i mediene. Og som ikke det var nok, vises det også til at den hedrede biskopen har en bror (?)!De fleste av oss har dessverre ikke møtt paven, selv om mange av oss nok kan skilte med en bror eller to. At vi stundom også har badet uten bukse har vel også forekommet, uten at vi er blitt innstilt til St. Olavs Orden av den grunn.Nei, Bergens Tidende. Er det noe som kan karakteriseres som "Rocky Horror Show", som det også vises til i BTs artikkel, må det være avisens egen dekning av saken.Mange karakteristikker kan anvendes for å beskrive avisens dekning av St. Olavs Orden til biskop Per Lønning. Her er det tilstrekkelig med to:Usigelig dumt og usannsynlig talentløst!Både av hensyn til den som hedrer, den som hedres, så vel som måten hederen er manifestert på. Er Bergens Tidendes redaktør stor nok til å innrømme at artikkelen vedrørende St. Olavs Orden til Per Lønning på ingen måte holder mål? Om ikke annet så for lesernes skyld?For øvrig fins det nok av dem — også blant Bergens Tidendes lesere - som med glede kan bistå avisen, i fall det skulle være behov for å hente inn nærmere opplysninger om Per Lønnings omfattende virke i kirke og samfunn - opplysninger som sannsynligvis ville kunne sannsynliggjøre hvorfor nettopp biskop Per Lønning fikk landets høyeste utmerkelse, St. Olavs Orden.