Til AMK som visste hva de skulle gjøre når nettopp hjerneblødning var en mulig diagnose. Til de dyktige leger og sykepleiere på Nevrokirurgisk overvåking på Haukeland. Til renholder rom 748, som ga meg gode råd. Til sykepleier Henriette, som ga meg kjempetrygghet. Til sykepleier Olav som så ryddig og godt forklarte min mann alt om denne form for hjerneblødning. Til lege Bente Sandvei som hørte på alle spørsmål og forklarte det beste hun kunne.

Takk, dere har alle imponert meg!

NORUNN RYNGØYE, HJELPEPLEIER MED 25 ÅRS FARTSTID