Og takk til Jens Ulltveit Moe, Rune Slagstad og Astrid Nøklebye Heiberg for at dere setter ord på hva mange lenge har følt avmakt for.

Det er mitt håp at presse og mediers utsagn om selvransakelse gjennomføres med aktører også utenfor pressens egne sirkler. Ledere i presse/media bør bli gjort oppmerksom på at det må til en holdningsendring i egen redaksjon om de ønsker respekt for yrket sitt.

Nå bør flere, mange flere, ledere, politikere og grasrot, oppfordres til å gi til kjenne hva de mener bør være pressens rolle. Vi har fått nok av at «samfunnskritiske mediemennesker» gir seg sjøl anledning til å prege hverdagen og framtida vår.

KNUT FINEID