En makeløs behandling en omsorg av hver eneste pleier på hver eneste avdeling.

Legene som fortalte meg hvilken behandling de ville gi meg og hvorfor og hvilke konsekvenser det ville gi meg.

Alt ble forklart på en måte som gjorde meg trygg, noe som er utrolig viktig for en hjertepasient.

Travelheten til tross følte jeg at der og da var jeg i sentrum.

Jeg har den største respekt for ekspertisen menneskeligheten omsorgen som ble meg til del da jeg trengte den.

En inderlig takk til hver og en av dere på hjertekirurgen og hjertepost 1 og 2.

ALMA KVAMME BJERKMANN,BERGEN