At det vil skape en situasjon som militært vil gjøre verden mer utrygg for alle mennesker er også klart. At dette er det verden trenger minst av alt, en verden hvor titalls millioner mennesker årlig dør av sult og sultrelaterte sykdommer, er også klart.

Først annonserte Bush at Kyoto-avtalen ikke skulle følges. Nå skal ABM-avtalen settes ut av funksjon. Støtten til valgkampen betales nå tilbake til de kreftene som i praksis nå er toneangivende i amerikansk politikk. De samme kreftene som sørget for at han kom til makten.

Oljeselskapene og bilindustrien har fått tilbakebetalt støtten til Bush gjennom opphevelsen av Kyoto-avtalen. Når får våpenprodusentene sin takk for hjelpen gjennom opphevelsen av ABM-avtalen.

Knut Lindtner,NKP i Bergen