Tenk å få en hel ukes varsel, og det til og med i en uke full av helligdager! Jeg kan ikke forstå at det var «hyggelig» gjort. Jeg har i alle fall ikke fått sove denne julen, og det har ikke vært langt mellom tårene heller. Hvordan kunne dere??

Jeg personlig skal endelig øyeopereres 7. januar med kontroll på sykehuset neste dag. Dette betyr to ganger egenandelen à kr 200, og i tillegg kommer egenandelen på drosjen på kr 90 hver vei i to dager. Drosjen visste jeg om, for jeg er ufør og må ha bil hver gang, men egenandelen har kommunen dekket tidligere. Så etter jul og nyttår når vi sitter igjen med bunnskrapt kasse, må jeg altså ut med kr 800 når en uke er gått av det nye året! Er dere klar over at det er 10 prosent av hele pensjonen? Vi som er minstepensjonister får jo ikke mer å rutte med fordi om det er desember eller sommerferie, slik som de med lønn og skattetrekk.

Det står i brevet fra kemneren at man kan søke om sosialhjelp, men synes dere at det burde være nødvendig? Vi har overhodet ingenting vi skulle ha sagt om vår egen situasjon, og sier vi det likevel, er det ingen som hører på oss. For en tid siden var det dette med at de som hadde en og en halv time hjemmehjelp hver 14. dag nå bare skulle få det en og en halv time en gang pr. måned. Jeg ser for meg konsekvensen av det; nedsarvete hus og leiligheter, forverret helsesituasjon for alle, men spesielt for oss som er KOLS— og astmapasienter. Det igjen betyr at vi må ha sykehjemsplasser mye tidligere. Har dere tatt med i beregningen hva det vil koste kommunen, eller skyver dere bare problemene foran dere og håper at vi skal dø snarest mulig? Det er bare det at til tross for alle skavanker og plager, vil vi så gjerne leve! Alle visste jo at eldrebølgen ville komme omtrent nå, var det aldri noen som planla for den i det offentlige? Ett av verdens rikeste land har altså bare råd til å ha friske eldre.

Vi var med og bygget opp landet etter krigen, og vi var hjemme og passet barn og hus - nå sitter vi her med skjegget i postkassen som takk. Og snart er det valg.

ELLEN J. BORGE STEEN