Ved en omtale i BT i sommer (27.7.) ble jeg gjort oppmerksom på at en tagger hadde vært ute og griset til Minebøssen på Torget. Siden har jeg gått forbi flere ganger og undret meg over at denne respektløsheten skal få stå der og grine oss i møte.

Én ting er det at noen kan gjøre noe så dumt. Det må bero på uvitenhet. Minebøssen ble jo satt opp for at folk kunne få gi penger til etterlatte etter omkomne sjøfolk i første verdenskrig (senere også annen verdenskrig).

En annen ting er det underlige at hærverket får lov å stå til skue uke etter uke uten at noen føler seg kallet til å ordne opp. Det ville være en lett sak å stryke over taggingen med litt svartmaling. Er det Bergenhus bydel som har forsømt seg her?

ARNE LYNGVI