Han og hans bande kaller seg kunstnere. Det de har misforstått, er at det kreves talent for å kalle seg kunstner.

Dette er ikke kunst, men simpelt hærverk og griseri. Det er tydelig at dette er personer som har et sykelig markeringsbehov, på lik linje med hunder som på død og liv må urinere på alle lyktestolper de måtte passere.

Det vil være nærliggende å tro at dette er personer med meget dårlig selvbilde som tror at de kan kompensere for ved å utøve skadeverk.

Bergen FpU ser på tagging som en alvorlig kriminell handling, spesielt fordi dette fører til store private og offentlige ekstra utgifter.

Taggerne må straffes, og de bør straffes ved å vaske opp sitt eget griseri. Dette vil gi taggerne anledning til å tenke over sine ugjerninger, samtidig som de får betalt tilbake til samfunnet den skaden de har påført.

HÅVARD FOND GARATHUN, FORMANN FREMSKRITTSPARTIETS UNGDOM I BERGEN