Har Hålien & Co. tenkt på at det er flere enn én i familien som gleder seg til avisen søndag morgen? Tidligere var avisen i fire deler og da het det seg at «hele familien» skulle bli fornøyd. Men hva nå ...? La oss få avisen tilbake i to deler. Bergens Tidende skal vel ikke bli et irritasjonsmoment?

H. WARBERG