Tidligere var avisen i fire deler og da het det seg at «hele familien» skulle bli fornøyd. Men hva nå ...?

La oss få avisen tilbake i to deler. Bergens Tidende skal vel ikke bli et irritasjonsmoment?

H. WARBERG