Hennes meninger er så elegant og høyst diplomatisk formulert, at ingen kan trekke i tvil hennes hjertevarme engasjement for de eldre, og da især de alvorlig syke gamle. Det er denne gruppen som, etter som jeg har sett problemene, kommer dårligst ut i sin livskvalitet, og som bør vernes tilstrekkelig.Jeg har en enkel oppfordring, spesielt til samtlige politikere på Storting og i kommuner, avse tre uker til samfunnstjeneste på sykehjem og/eller gamlehjem, så dere ved selvsyn kan sette dere inn i de forhold gamle syke mennesker tilbringer sin siste levetid.Ofte lange ventetider for hjelp til å komme på do, og den uverdige situasjonen dette kan medføre. Dette har ofte sammenheng med personellmangel, og ikke minst for lite tekniske hjelpemidler, som velegnet heis til å forflytte hjelpeløse over fra seng eller rullestol, og til klosettet.Det må være en selvfølge at det er på sin plass å offentliggjøre disse forhold. Jeg vil også oppfordre pårørende, og venner, å besøke de gamle så ofte dere kan, til glede og oppmuntring, i en ellers så ensom og ofte smertefull tilværelse. Til legene, med bakgrunn i den legegjerning dere har valgt, vil jeg si. Gjør maksimalt av det dere kan for å hjelpe syke gamle. Dere får tifold igjen i takknemlighet.

ODDVAR MIDTTUN