Mens de etablerte politiske partiene roper på mer politi og strengere straffer, mener Bergens Arbeiderparti av NKP at det er på tide å se på årsakene til hvorfor så mange unge velger å flykte fra hverdagen på denne måten.

Vi vet at svært mange unge i dag føler seg desillusjonert, og opplever tilværelsen som meningsløs. Fremtiden er i beste fall usikker. Mange opplever materiell fattigdom, og samfunnet blir stadig kaldere og mer konkurranseorientert.

Den amerikanske kulturimperialismen har ført til en bortimot total ensretting av massemediene og øvrige tilbud for ungdom. De kommersielle tv-kanalene pøser på med vold og rusforherligelse, uten annen hensikt enn å tjene enda mer penger.

Samtidig som antallet fattige øker, blir vi i stadig større grad eksponert for reklamens press og perverse idealer. Dagens skjønnhetstyranni og kjøpepress overgår alt vi tidligere har sett. Reklamens budskap er klart: «Du er hva du har og hvordan du ser ut.»

Norge, som en gang var en velferdsstat, har de siste årene gått med stormskritt i retning av rå kapitalisme.

Bergens Arbeiderparti av NKP er lei av resultatløs symptombehandling. Vi krever at narko-ondet tas med roten! Det offentlige har et stort ansvar for å tilrettelegge for at unge kan få en trygg og meningsfull oppvekst.

Gratis, allsidig skolegang og fritidstilbud til unge bør være en selvfølge – spesielt i et av verdens rikeste land. Vi tror på et samfunn der det store folkeflertallets beste er målet – ikke interessene til de få; verken narkobaroner eller multinasjonale selskaper.

PER-ARNE EIDSVAAG, BERGENS ARBEIDERPARTI AV NKP