Det er de små babykrokodille-ne du bør satse på om du vil ha nærkontakt. Dem er det 200 av, og hvis du vil avbildes sammen med en slik, er det full anled