Imidlertid er det en ting som trekker kraftig ned nå når man igjen ferdes ute på lyse dager. En kan ikke unngå å legge merke til den stadig økende forsøplingen langs veier, sykkel— og gangstier og på offentlige friområder.

Spesielt iøynefallende er emballasje fra fast-food kjeder og gatekjøkken/bensinstasjoner. Drikkebegere, esker, sjokolade- og isfolie ligger strødd. Det er helt påtakelig at forsøplingen er verst i nærområdene rundt disse salgsstedene. Dette er helt unødvendig. Over lang tid har det i lokal presse vært en «Stopp Hærverket»-annonsekampanje. Tiden er kanskje nå moden for en tilsvarende kampanje mot denne typen forsøpling.

Hva om utsalgsstedene ble pålagt opprydding i en gitt radius rundt utsalgsstedet? Hva med innføring av bøter for forsøpling på linje med de vi har for hærverk?

Inntil videre bør denne oppfordring kanskje være nok ...

Ta med bosset hjem!

BJØRN AMUNDSEN, LAKSEVÅG