Da gikk vi til kontoret for å få papir, men det fikk vi ikke, ikke før mandag!

Jeg har hørt at det skal være streik mot nedskjæringer på skolene.

Vi snakket om det i klassen i dag, og da sa frøken at det ikke er sikkert at vi får reise på leirskole. Dette er for gale!

Det er greit nok at vi ikke har råd til dopapir eller nytt do, men leirskole er noe vi i 7A har sett frem til ganske lenge. Så jeg sier bare: Ta dopapir, men ikke ta leirskolen fra oss ...

HILSEN MARTE