Mange av oss som vokste opp på Morgensol barnehjem på 60-70-tallet har fått barndom og voksne liv ødelagt som en følge av grov forsømmelse og vanskjøtsel fra Bergen kommunes side. Dette mens vi var i kommunens varetekt.

«Morgensol-barna» blir nå avvist av Monica Mæland (Høyre) med at saken for oppreisning for en ødelagt oppvekst er gått ut på dato.

Ta ansvar, gransk grundig hvordan forholdene var på Morgensol barnehjem på 1960— og 70-tallet, og ikke minst, finn ut hvordan vi «Morgensolbarna» har det i dag. Kommunen har et ansvar, også i dag. Det blir for enkelt for Monica Mæland som politiker å lene seg tilbake og bruke jussen og kommuneadvokatens foreløpige uttalelse som begrunnelse for å ikke ta ansvar.

MORGENSOL-BARN 1963-1972