De som skulle ført tilsyn sviktet. Fremdeles lider de, de som måtte lide som barn på barnehjemmet Morgensol.

Vi kan gå ut fra at flere tidligere ansatte også lider i dag fordi de ikke ville, våget eller kunne hindre overgrepene den gang de fant sted.

Et flertall av de styrende i kommunen er redd for å gi ofrene erstatning. Ikke engang en uforbeholden unnskyldning tør man gi dem.

Hvorfor voksne folkevalgte uten personlig ansvar for det som skjedde på 50— og 60-tallet ikke tør bære sin symbolske rolle som kommunens øverste ledelse, og si unnskyld – det er vanskelig å fatte. Aner man en smålig skrekk for at en unnskyldning i neste omgang kan koste penger; at den gir ofrene argument i en erstatningssak?

Hvis dette er forklaringen, kan det hende at kommunen ser utgifter på høylys dag.

Kanskje det viktigste for Morgensol-barna ikke er store pengesummer, men å bli tatt på alvor?

Kanskje er det viktigste for dem at kommunen erkjenner sitt moralske ansvar ved rett og slett å lytte til det de har å fortelle?

I Korsfjorden i Alta drev den evangelisk-lutherske frikirke i mange år et barnehjem. I løpet av det siste året har det blitt rullet opp at alvorlige overgrep skjedde der på 50- og 60-tallet.

Sakens likheter med Morgensol er åpenbare, men måten å takle den nye og ubehagelige kunnskapen på har vært helt annerledes:

Frikirken har samlet 16 av ofrene og lyttet til deres historier. Frikirken har politianmeldt to av de ansvarlige ugjerningsmennene for å vise at saken ikke er moralsk foreldet selv om det skulle være for sent å dømme dem i retten.

Alta kommune har innrømmet svikt i tilsynet og bedt om unnskyldning for dette. Kommunen har t.o.m. tilbudt økonomisk støtte til ofrene hvis de skulle ville gå til rettssak mot kommunen.

I Alta var kommunen kun tilsynsfører – hos oss var kommunen både eier og tilsynsfører. Likevel viser finnmarkskommunen en helt annen ansvarsfølelse.

Hva kan forklaringen være til at de to kommunene handler så ulikt?

Det kan neppe være slik at Alta er så mye rikere enn Bergen.

Kanskje er forklaringen så enkel som at de folkevalgte i Alta har mer av dydene klokskap og anstendighet?

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og hennes meningsfeller i Ap, KrF, Venstre, Sp og Høyre har vist unnfallenhet og manglende dømmekraft i denne saken.

De kan ennå unngå skam ved å sette ned en granskingskommisjon og lytte til det Morgensol-barna har å fortelle.

Gabriel Fliflet