— Det er en enorm utfordring å få holde julaftenpreken for hundretusenener av nordmenn. Men aller helst ønsker jeg at alle drar til sine egne lokale kirker fremfor å se fjernsyn på julaften.

Samtidig vet jeg jo at mange sitter hjemme. For dem som ser gudstjenesten på fjernsyn julaften, skal vi derfor lage en kort og visuell gudstjenesteopplevelse med et innhold som er vederheftig nok til å holde som deres eneste julepreken, sier domprosten i Bergen, Ørnulf Elseth til Bergens Tidende.

Røper ikke prekenen

Elseth skal forrette TV-gudstjenesten julaften klokken 16. Innholdet i prekenen er allerede klart. Men Elseth vil ikke røpe hva han skal si fra prekestolen - bortsett fra at den skal handle om at Gud er der hvor menneskene er.

Men julekrybben i Domkirken vil stå svært sentralt på julaften.

— Frans av Assisi laget den aller første julekrybben. Siden Domkirken fra gammelt er en fransiskanerkirke, er jo akkurat det er godt poeng, sier Elseth.

Skjer rundt krybben

En stor del av gudstjenesten vil skje rundt julekrybben foran alteret. Der skal blant annet barn fra Haukeland skole delta med skriftlesing, det blir liturgisk dans ved danseren Silje Notsund, og ofringen vil foregå der. Også Høyskolens jentekor medvirker.

Byens nye domprost ser frem til å være julaftens TV-prest i NRK1. — Jeg vil nok preke helt annerledes nå enn det jeg gjorde på julaften for 20 år siden. For mange er denne ettermiddagen eneste gang i året de går i kirken. Da er det en veldig utfordring å nå dem med et vederheftig julebudskap, sier Elseth.

Biskopen 1. juledag

1. juledag er det biskop Ole D. Hagesæther som holder den direktesendte juleprekenen på tv-skjermene. Biskopen skal også forrette første del av høytidsmessen i Domkirken, mens kirkens øvrige prester, Kristi Thorson Søvik og Jacob Frode Knudsen forretter henholdsvis forbønnen og nattverdsliturgien.

— Jeg er overbevist om at dette blir både en flott gudstjeneste og en fjernsynsopplevelse. Vi har fått midler til å hente inn ekstra musikere, som sammen med Bergen domkantori skal fremføre Gloria fra Johan Sebastian Bachs messe i H-moll med domorganist Magnar Mangersnes som dirigent.

Dermed får vi utnyttet Domkirkens kirkemusikalske muligheter maksimalt i en gudstjenestesammenheng, sier Jacob Frode Knudsen. Også Domkirkens guttekor og Olavskoret deltar under ledelse av Asbjørn Flåm, mens assisterende domorganist Bjørn Lien sitter ved kirkeorgelet både julaften og 1. juledag.

JULAFTENPREST: Byens nye domprost, Ørnulf Elseth, blir årets julaftenprest fra Domkirken i Bergen.
FOTO: RUNE NILSEN