Etter kven sin plan? Etter planen til stormakta som fører ein krig Norge ikkje støttar?

USA er godt førebudd på den militære kampen, og minst like godt på medie-kampen. Den går i alle fall etter planen.

GUNNAR KARTVEIT,

MANGER