— Et internettmarked i oppgang og Nettavisens posisjon som et av Norges største nettsteder, gjør selskapet økonomisk og industrielt interessant for TV 2 Gruppen. Det sier konsernsjef Kåre Valebrokk i ei pressemelding.

TV 2 Gruppen har som ambisjon å bli en ledende internettaktør i Norge, og ser en betydelig strategisk verdi i Nettavisen. Med hånd om både Nettavisen og nettsatsingen i TV 2 Interaktiv, blir TV 2 Gruppen en av de største aktørene på internettmarkedet i Norge.

— Internett som reklamemarked har et betydelig vekstpotensial, men vi ser likevel et behov for restrukturering av virksomheten i Nettavisen, noe som kan innebære nedbemanning. Det er ikke aktuelt for TV 2 Gruppen å drive Nettavisen videre med underskudd av den størrelsesorden selskapet har levert til nå, sier Valebrokk.

Synergieffekter mellom Nettavisen og internettvirksomheten i TV 2 Interaktiv vil bli utredet nærmere, går det frem av pressemeldingen.

— Nettavisen har en solid posisjon som nyhetsformidler på nettet, og vi tror at selskapet med en sterk medieaktør som TV 2 Gruppen i ryggen blir i stand til å utnytte denne posisjonen enda bedre i fremtiden, sier Valebrokk.

TV2 Gruppen AS overtar som eier av Nettavisen AS innen utgangen av 2002. Partene er enige om ikke å kommentere prisen nærmere.