Det fører til at studenter mangler tilrettelagt pensumlitteratur og ikke kan begynne å studere.

— Dette er diskriminering av verste sort. Studenter som ikke får pensumbøker, kan selvfølgelig ikke studere - vi kan ikke ha et samfunn hvor høyere utdanning er forbeholdt noen grupper i samfunnet, sier leder for 65.000 studenter i Norsk Studentunion, Kamil A. Azhar.