I en årrekke har syklistene her i byen fått boltre seg som de vil, uten at politiet har grepet inn. Dette har ført til flere nestenulykker, og dessverre også ulykker. Alle kan vel tenke seg hvor vanskelig det er for en lastebil— eller bussjåfør å få øye på en syklist som uten lys prøver å kjøre forbi på innsiden. Jeg er klar over at det lovlig å kjøre forbi på høyre side, men det skal være lys på sykkelen når det er mørkt.

En annen ting som heller ikke var nevnt i BT som et råd til syklister, er fotgjengeroverganger. Der skal man som syklist gå av sykkelen og leie den over. Så lenge man sitter på sykkelen er man ikke fotgjenger og har ikke dennes rett til å komme over. Med andre ord har bilene ikke vikeplikt for en syklist i overgangen, slik man har for fotgjengeren. Det er bare når han har gått av sykkelen og leier den over at han har fotgjengerens rettigheter.

Hvis syklister kan følge trafikkreglene som:

Gå av sykkelen og leie den over fotoverganger

Ikke sykle på rødt lys

Ikke sykle mot kjøreretningen

Bruke lys når det er mørkt

Ikke sykle fra fortau og rett ut i kjørebanen uten å se seg for, så tror jeg de ville blitt tatt hensyn til på lik linje med andre trafikanter.

PER LANDMARK