Undertegnede er enig i at ýbølle-syklisteneý er en skamplett for syklistene i byen. De kunne gjerne fått seg noen bøter av politiet. Men det blir å miste perspektivet fullstendig når avisen ensidig kjører frem med dette, uten også å komme inn på alle problemene bilene skaper i sentrum av byene. I stedet fremstilles bare de negative sidene ved sykling, det mest miljøvennlige transportmiddelet av alle.

Artikkelserien har ført til en del enda mer useriøse innlegg fra bilister, hvorav en del helst så syklistene helt bort fra Bergen sentrum. Ja, en foreslo faktisk at vi i stedet kunne boltre oss på landlige småveier på Lindås, Radøy og liknende steder. Hva tror vedkommende vi driver med? De fleste syklister er faktisk ute i et ærend _ på vei til jobb, for å hente barn i barnehagen osv.

Men la oss bare ta eksperimentet: Tenk hvis alle syklister i Bergen sentrum i stedet for eksempel kjørte i hver sin bil! Jo, da hadde vi vel fått orden på tingene. Men i tillegg hadde vi fått en øking i biltrafikken i sentrum på, la oss si, 10-15%. Pluss litt mer CO2 utslipp. Og annen eksos og støv. Og (noe som disse bilene garantert ikke hadde tenkt på): En tilsvarende øking i bilkøene! Sist, men ikke minst: Alle trafikkbøllene, som nå ferdes på diverse sykler, ville da, til berikelse for trafikkbildet i Bergen, gjenfinnes som tutende, råkjørende bilister!

Nei: det er biltrafikken i sentrum, og ikke sykkeltrafikken, som skal begrenses. Tilrettelegg bedre for sykling! Eller, som en liten rabiat avslutning: Bilen ut av byen eksosen inn i bilene!

Carl Martin Hansen Hverdagssyklist