Av Knut Hansen, syklist

Strekningen rundt Sandviken og Skuteviken er livsfarlig for myke trafikanter. Der finnes knapt et fortau for spaserende, og noen av Sandviksbodene strekker seg da vitterlig helt ut i veikanten. Oversikten for kjørende er mildt sagt svært dårlig i de svingende partiene rundt Rothaugen. Veibanen er så smal at busser og tyngre kjøretøy har ingen sjanse til å passere syklister når det kommer motgående trafikk.

Fra sentrum til Sandvikstorget går det riktignok et eget felt for buss og taxi, noe som også burde begunstige både vanlige bilister og syklister. Imidlertid ender dette kjørefeltet ved tunnelinnløpet gjennom Rothaugen og tvinger taxi, buss og syklist over i kjørefeltet ved siden av, helt til kjørefeltet dukker opp igjen ved andre enden av tunnelen.

En ting er at dette er et irriterende og helt unødvendig minus ved kollektivtransporten på denne på strekningen. En annen ting er sikkerheten og bekvemmeligheten til syklistene som overhodet ikke ivaretas. Fortauene er svært ujevne og noen steder ødelagt. De er smale og ikke godt egnet for verken sykling eller gåing. Om vinteren er fortauene i tillegg som regel ikke brøytet og henviser syklisten igjen til feltet for bil og/eller buss og taxi.

Trafikk-kork på grunn av sykling langs bilveien er selvsagt også farlig for bussjåføren eller bilisten, og særdeles farlig om sjåføren har dårlig tid og/eller er i dårlig humør. Jeg synes faktisk personbiler bare blir større og større, og kjører fortere og fortere. Grunnene til akkurat det kan være mange. Her vil jeg i hvert fall nøye meg med å understreke at trafikkutviklingen i Bergen sentrum skremmer meg og mange andre svorne syklister til å tro at miljøvennlig kommunikasjon skal straffe seg, blir nedprioritert og er snart en saga blott.

Bergen er fremdeles et u-land for å regne i tilrettelegging for bruk av sykkel til og fra og i sentrum. Sykkelfeltet fra Danmarks plass til Betanien er det eneste ærlige forsøket på miljøvennlig trasé for myke tohjulinger. Å få åpnet tunnelen under Rothaugen må bli det neste. Det kan da umulig koste så mange penger?

Hvor mange millioner trengs det egentlig til egne sykkelfelt langs hovedfartsårene til sentrum? Må vi ha dødsulykker før ansvarlige myndigheter foretar nødbevilgninger og iverksetter strakstiltak?